O projektu

slunce v dušiSlovo“ methanoia“ z řečtiny lze přeložit asi jako bod obratu, změna smýšlení, úsudku, rozhodnutí, nebo také jako návrat. A právě „návrat“ člověka ke středu svého bytí, ke středu svého vyššího Já, biblicky řečeno návrat k Otci, je ústředním tématem projektu methanoia.

Projekt methanoia nemá ambice být dalším zprostředkovatelem „duchovního rozvoje“ ve smyslu přidávání dalších informací,poznatků a „dobrých  skutků“, k již existující struktuře ega, ale spíše „hlasem volajícího na poušti“, jenž připravuje cestu Pravdě.

Jsem toho názoru, že nadbytečná a přebujelá egoistická struktura většiny lidí je nereformovatelná. Skutečná cesta k osvobození z cyklického“šílenství“ většiny je  možné pouze „vzdáváním se“ nadbytečného, nepotřebného, neskutečného.

Lidská bytost je podobná jakoby vzácné perle, která již dlouhou dobu leží v blátě u cesty. Za ten čas se obalila spustou nánosů zaschlé špíny, takže již vůbec nevypadá jako zářící perla.

Na stránkách methanoia.cz , se budu snažit o narušení samolibého ega většiny čtenářů včetně mne, o znejistění ve vlastní zabydlené průměrnosti všedního dne.

Dokud se bude člověk ztotožňovat s démonem ve své duši, nazývaného jako nepravé, falešné já neboli ego, což je pouze produkt společnosti a iluzí, může si o skutečném životě, jenž je pro něj od počátku připraven, nechat pouze zdát.

Pokud tyto stránky pomůžou posunout na cestě k Pravdě alespoň jednomu člověku, splní svůj účel…


 

Komentáře nejsou povoleny.